Zgłoszenie do rajdu

Każdy zawodnik, który zamierza uczestniczyć w imprezie zobowiązany jest do wypełnienia poniższego formularza i wpłacenia wpisowego.

Wpisowe

Opłata wpisowego w wysokości 450 zł obejmuje: przygotowanie trasy, opłaty środowiskowe, wjazd na prywatne posesje, użytkowanie terenów, wyżywienie, obsługę medyczną, napoje księżycowe podczas kolacji, itp.
Opłaty należy dokonać najpóźniej na DWA tygodnie przed datą imprezy na konto:
05 1020 1055 0000 9902 0384 7134
J.P.SOUND Jarosław Padyasek

w tytule dane osoby zgłaszającej.
Po upływie powyższego terminu osoby z listy podstawowej są usuwane a na tą listę wpisywane są osoby z listy dodatkowej.
Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków regulaminu. Przed przybyciem na miejsce imprezy należy pobrać i wypełnić formularz ODPRAWY ONLINE – kliknij aby pobrać.

Obsługa cateringowa dotyczy tylko zawodników.
Dodatkowe osoby mogą zakupić talony na catering w biurze rajdu – koszt to 100 zł za osobę (dzieci do lat 4 bezpłatnie)

Prosimy o wypełnienie formularza.

Wszystkie pola są wymagane
Zgłoszenie do rajdu